TT69: Hindi ka kabilang sa mundong ito (You do not belong to this world) — ChristianBlessings

Nakikita mo ba kung paano kumikilos ang mundo? Kung paano itong kumakampi sa kasamaan habang tumatagal ang panahon? Kung paanong ang ilang mga kumpanya ay pumapanig sa mga customer na masasama ang ugali at lumilimot sa mga customer nila na may mabubuting puso at loyal sa kanilang kumpanya? Kung paanong tinatanggihan ng mundo ang bawat […]

via TT69: Hindi ka kabilang sa mundong ito (You do not belong to this world) — ChristianBlessings

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s